Ενημερωτικά δελτία

Εξερευνήστε τους πολύτιμους πόρους στην ιστοσελίδα μας. Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα ενημερωτικά δελτία από το έργο μας, διαθέσιμα για λήψη παρακάτω.

Έργο Green Chambers


Ενημερωτικό δελτίο Νο 1


Ιούνιος 2023

Έργο Green Chambers


Ενημερωτικό δελτίο Νο 2


Δεκέμβριος 2023

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.