Rezultaty projektu

Rezultat 2.2 Ścieżka nauczania

To osiągnięcie stanowi strukturalne podejście do wyposażenia pracowników Izby w wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania ESG. Ścieżka uczenia się pełni rolę wzorca dla projektowania i dostarczania kursu szkoleniowego, zapewniając systematyczny framework dla uczących się. Określa sekwencję jednostek nauki, odpowiadające im cele, oraz przypisane ramy czasowe, zapewniając spójne i efektywne doświadczenie edukacyjne. Poprzez udostępnienie jasnych wytycznych dotyczących treści kursu i metod dostarczania, Ścieżka Uczenia się ma na celu umocnienie pracowników Izby w opanowaniu zasad i praktyk ESG, co zwiększy ich zdolność do wsparcia MŚP w ich podróży ku zrównoważoności.

Ścieżka nauczania

Rezultat 2.1 Profil Trenera ESG

To osiągnięcie stanowi kluczowy krok w podróży projektu w kierunku promowania zrównoważonych praktyk biznesowych wśród MŚP. Opracowanie Profilu Trenera ESG obejmuje kompleksową analizę kompetencji niezbędnych dla skutecznego trenera ESG. Obejmuje ona szeroki zakres wiedzy, umiejętności i zdolności niezbędnych do prowadzenia MŚP w wdrażaniu holistycznych strategii ESG. Wynikowy dokument będzie pełnił rolę mapy drogowej, określając kluczowe obszary ekspertyzy, takie jak paradygmaty zrównoważonego rozwoju, standardy i systemy certyfikacji, modele biznesowe oparte na obiegu zamkniętym oraz innowacje zrównoważone. Poprzez określenie priorytetów edukacyjnych i poziomów umiejętności wymaganych, ten profil ma na celu kształtowanie kompetentnych profesjonalistów zdolnych do generowania pozytywnych zmian w krajobrazie biznesowym.

Profil Trenera ESG

Rezultat 3 Trening ESG dla Przedstawicieli Izb

Ekscytująca aktualizacja z Projektu Green Chambers!

Przedstawiamy Pakiet Pracy nr 3 – Szkolenie z ESG dla Przedstawicieli Izb!

Przygotujcie się na serce naszego projektu! Podczas gdy PP2 przygotował grunt, PP3 wchodzi na scenę główną, realizując wszystkie konkretne cele określone w naszej propozycji. Chodzi o umocnienie personelu szkoleniowego izb umiejętnościami niezbędnymi do doskonałości w szkoleniach i ocenach z zakresu ESG (Environmental, Social, and Governance).

Bądźcie na bieżąco, gdy wyruszamy w tę transformacyjną podróż ku bardziej zielonej i zrównoważonej przyszłości!

Trening ESG dla Przedstawicieli Izb

Rezultat 2.3 Raport Aktywności

Jako kulminacja Pakietu Pracy nr 2, Raport z Działalności uchwyci wspólne wysiłki i osiągnięcia zespołu projektowego. Zapewnia on kompleksowy przegląd działań podjętych w trakcie opracowywania Profilu Trenera ESG i Ścieżki Uczenia się. Poprzez szczegółową dokumentację postępu projektu, w tym osiągniętych kamieni milowych i pokonanych wyzwań, raport dostarcza cennych spostrzeżeń na temat postępu projektu. Poprzez refleksję nad dotychczasowymi działaniami i wynikami, Raport z Działalności stanowi fundament dla przyszłych przedsięwzięć, kierując projektem ku jego ogólnym celom, jakim są poprawa usług Izby i zapełnienie luki w wiedzy w dziedzinie ESG.

Raport Aktywności - Raport końcowy

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.