Nedavni posodobljeni projekti

Tretji delovni seminar v Varšavi

Ekipa se je 16. in 17. januarja sestala v Varšavi, da bi razpravljala o nadaljnjih korakih pri projektu. Teme delavnice so bile namenjene spodbujanju produktivnih razprav in skupnega načrtovanja med glavnim raziskovalnim osebjem, kar bi prispevalo k uspešnemu izvajanju najnovejših nalog v zvezi z izdelavo modulov in širših ciljev projekta. V teh dveh dneh je ekipa razpravljala o storitvah, ki jih ponujajo zbornice za izobraževanje MSP-jev ter o strategijah vključevanja za vzpostavitev ESG usposabljanja kot reference.

Dan se je začel s predstavitvijo ponudbe storitev PCC za MSP (šola PCC za ESG), nato pa so sledile razprave o več temah. Opravljen je bil pregled trenutnega stanja na področju storitev izobraževanja in usposabljanja, ki je bil podprt z izmenjavo izkušenj in zgodb o uspehu sodelujočih zbornic. Skupina je nato prešla k študijam primerov, ki so prikazovale učinkovite vključujoče prakse. Prva delavnica se je zaključila z opredelitvijo najboljših praks in morebitnih področij za izboljšave.

Na drugi delavnici se je ekipa osredotočila na pregled namenov in ciljev ESG usposabljanja ter začela z razpravo o pomenu vključevanja izobraževanja o ESG. Sledila je predstavitev uspešnih strategij vključevanja, ki se uporabljajo v različnih kontekstih, nato pa še posvet o možnih strategijah, primernih za zbornice in MSP. Ekipa se je razdelila v skupine, od katerih se je vsaka osredotočila na določene strategije, nato pa je predstavila svoj akcijski načrt.

Drugi dan seminarja je bil osredotočen na povzetek ključnih strategij, ki so bile opredeljene na delavnicah. Oblikovan je bil načrt za naslednje korake, vsakemu partnerju pa so bile dodeljene odgovornosti in naloge. S tem se je zaključilo tretje partnersko srečanje v Varšavi.

PROFIL INŠTRUKTORJA ESG

Kako naj bi bil videti idealen inštruktor ESG? Kar zadeva znanja in spretnosti, vam ponujamo nekaj nasvetov:

 • Digitalna znanja in spretnosti: Za izvajanje analize podatkov in učinkovito sporočanje ugotovitev mora biti usposobljen za uporabo nekompleksnih digitalnih orodij, npr. programa Excel. Poleg tega mora biti inštruktor ESG sposoben vključiti tehnološko uporabo metod v svoje izvajanje, povezano z ESG.
 • Analiza podatkov: ESG zahteva analizo podatkov za merjenje prispevka podjetja k ESG in opredelitev posebnih dejavnikov ESG (npr. spremljanje raznolikosti zaposlenih). Inštruktor ESG mora biti sposoben analizirati podatke in uporabljati analitična orodja za pripravo vpogledov in priporočil.
 • Numerične spretnosti: Usposabljanje za ESG mora imeti vključene spretnosti na področju numerične analize in finančnega modeliranja. Prav tako mora biti usposobljen za interpretacijo numeričnih podatkov, pridobljenih kot rezultat analiz.
 • Ocena tveganja: V okviru usposabljanja za ESG mora biti usposobljen za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj ESG ter razvijanje učinkovitih strategij za njihovo obvladovanje.
 • Izračuni ogljičnega odtisa: ESG inštruktor bi moral biti zmožen izračunati, koliko toplogrednih plinov nastane zaradi določenih dejanj.
 • Strateško in raznoliko razmišljanje: V tem primeru mora biti usposobljen za kritično in ustvarjalno razmišljanje ter razvijanje inovativnih rešitev za reševanje zapletenih izzivov ESG.
 • Komunikacija: Usposabljanje za ESG mora znati jasno in jedrnato izražati zapletene ideje in koncepte ter aktivno poslušati in sodelovati z drugimi.
 • Empatija: Vodja usposabljanja ESG mora biti sposoben empatije do različnih pogledov zainteresiranih strani ter razumeti njihove vrednote in skrbi.
 • Omrežje: Inštruktor za ESG mora biti sposoben vzpostaviti in vzdrževati profesionalne odnose z različnimi deležniki na področju ESG.
 • Vodenje: Vodenje: Inštruktor za ESG mora biti sposoben zagotoviti močno vodenje, vizijo in usmerjanje posameznikov in skupin pri doseganju ciljev ESG.
 • Povečana motivacija: Inštruktor za ESG mora biti sposoben navdihniti in motivirati zbornice in MSP za sprejetje okvira ESG.
 • Družbena zavest: To je sposobnost prepoznavanja in obravnavanja družbenih in okoljskih vprašanj ter prizadevanje za pozitivne spremembe. Inštruktor za ESG mora imeti visoko raven družbene zavesti.
 • Strast: Inštruktor za ESG mora biti močno motiviran in navdušen nad uvajanjem in izvajanjem procesov ESG v zbornicah in MSP.
 • Potrpežljivost: V primeru, da je lahko inštruktor za ESG sposoben prizadevno in vztrajno delati za dolgoročne cilje in rezultate, mora biti potrpežljiv.
 • Timsko delo: Inštruktor za ESG mora ceniti timsko delo in učinkovito sodelovati z različnimi skupinami in spodbujati sodelovanje in povezovanje.
 • Ustvarjalnost: Inštruktor za ESG mora biti sposobno ustvarjati nove ideje in pristope, ki olajšati napredek na področju ESG.
 • Večopravilnost: Pri tem gre za hkratno opravljanje več kot ene naloge. Inštruktor za ESG mora biti sposoben zagotoviti učinkovito usposabljanje z istočasnim analiziranjem težav zbornic in MSP.

Drugo srečanje partnerjev v Valenciji

Ekipa GreenChambers se je 6. junija zbrala v Valencii na prvem dnevu 2. delovnega seminarja.

Seminar se je začel s toplo dobrodošlico in predstavitvijo programa, ki sta ga pripravila Cámara Valencia in Markeut Skills SL. Sledila je produktivna razprava in pogovor o rezultatih fokusnih skupin, kjer je MEUS predstavil splošne ugotovitve, partnerji pa so delili svoja neposredna pričevanja in povratne informacije.
Kompetence ESG in s tem povezane pobude, kot sta projekta ESG-UP in SIMPLE, sta predstavili tudi Gospodarska zbornica Slovenije in Dublinska zbornica. Dan se je nadaljeval s spodbudno razpravo o kompetenčnih profilih trenerjev, na kateri je OMNIA predstavila potrebne kompetence za učinkovito usposabljanje.
 
Drugi dan našega srečanja za mreženje se je začel v prostorih Cámara Valencia
 
Na dopoldanskem zasedanju smo dosegli soglasje o skupni opredelitvi pojma ESG (Environmental, Social and Governance). Raziskali smo direktivo o družbeni odgovornosti podjetij in obveznosti malih in srednje velikih podjetij ter standarde EFRAG. Vprašanje, ki se je porajalo vsem, je bilo: “Kaj je pomembno za naše cilje?” Sledila je poučna razprava!
 
Poglobili smo se tudi v obliko programa usposabljanja, predstavili različne metodologije in se vključili v razprave o inovativnih rešitvah učenja na delovnem mestu, spletnem usposabljanju in metodah ocenjevanja. Ključnega pomena je, da ostanemo v ospredju tehnik usposabljanja!
 
Popoldne je bilo namenjeno zaključevanju dogovorov za usposabljanje GreenChambers. Določili smo metodologijo, dolžino, raven in sistem ocenjevanja ter tako zagotovili celovit in učinkovit program.
 
Dan smo zaključili z razpravo o kompetencah in sprejeli pomembne odločitve glede izbire kompetenc. Vsak je imel svoj glas in po tehtnem premisleku smo glasovali za 7 tem, ki jih bodo razvili naši projektni partnerji.

Fokusne skupine

Rezultati fokusne skupine, ki jo je pripravil vsak od partnerjev posebej, so pokazali, da je za inštruktorja ESG koristno, če ima delovne izkušnje na naslednjih področjih:

● Izkušnje na področju poslovanja in podjetništva
● Izkušnje v podjetjih z uspešnim izvajanjem ESG
● Družbena odgovornost podjetij
● Izkušnje ne le na področju okolja, temveč tudi na področju socialnih stebrov in upravljanja
● Izkušnje, specifične za posamezno panogo

Končni rezultat – profil trenerja ESG – najdete v razdelku REZULTATI PROJEKTA

Prvi sestanek partnerjev v Dublinu

Prvi delovni seminar projekta GreenChambers je potekal v Dublinu 22. in 23. februarja 2023. V dveh dneh smo razpravljali in se učili o kompetencah ESG, ki jih morajo pridobiti bodoči inštruktorji!

Nedavni tviti

The @KPMGIndia 2023 #CEOoutlook report provides insights into the perspectives of 125 CEOs in India & 1,325 CEOs globally. It explores their opinions on economic confidence, challenges & opportunities related to emerging #technologies, #talent & #ESG. https://social.kpmg/IndiaCEOOutloo

OGDCL Kicks Off ESG Framework in the Company!
We are pleased to announce the launch of the ESG framework at OGDCL. Committed to sustainability, we're embracing responsible practices to safeguard our environment, empower communities, and ensure robust governance. #ESG #OGDCL

Our resustain™ platform and managed services help the US procurement teams visualize real-time and granular data. Sounds interesting?
Read our blog to know more: https://www.treeni.com/How-Procurement-Teams-Can-Improve-Supply-Chain-Visibility-and-Compliance.php

#ESG #Sustainability #Procurement #SupplyChain #Suppliers

Load More

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.