Novičke

Raziščite dragocene vire na našem spletnem mestu. Tu lahko dostopate do novic našega projekta, ki so na voljo za prenos spodaj.

Projekt Green Chambers

Glasilo št. 1

junij2023

Projekt Green Chambers

Glasilo št. 2

december2023

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.