ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτέλεσμα 2.2 Διαδρομή μάθησης

Αυτό το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μια δομημένη προσέγγιση για τον εξοπλισμό του προσωπικού του Επιμελητηρίου με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή του ESG. Η διαδρομή μάθησης χρησιμεύει ως προσχέδιο για το σχεδιασμό και την παράδοση του εκπαιδευτικού μαθήματος, παρέχοντας ένα συστηματικό πλαίσιο πλοήγησης στους εκπαιδευόμενους. Περιγράφει τη σειρά των μαθησιακών ενοτήτων, τα αντίστοιχα αποτελέσματα και τα κατανεμημένα χρονοδιαγράμματα, διασφαλίζοντας μια συνεκτική και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία. Προσφέροντας σαφή καθοδήγηση σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις μεθόδους παράδοσης, η διαδρομή μάθησης στοχεύει να ενδυναμώσει το προσωπικό του Επιμελητηρίου ώστε να γίνει ικανό στις αρχές και τις πρακτικές ESG, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά του να υποστηρίζει τις ΜΜΕ στο ταξίδι αειφορίας τους.

Διαδρομή μάθησης

Αποτέλεσμα 2.1 Προφίλ εκπαιδευτή ESG

Αυτό το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει ένα κομβικό βήμα στην ανάπτυξη του έργου προς την προώθηση αειφόρων επιχειρηματικών πρακτικών για τις ΜΜΕ. Η ανάπτυξη του Προφίλ Εκπαιδευτή ESG συνεπάγεται με μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για έναν αποτελεσματικό εκπαιδευτή ESG. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την καθοδήγηση των ΜΜΕ στην εφαρμογή ολιστικών στρατηγικών ESG. Ο οσηγός που θα προκύψει θα χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης, οριοθετώντας βασικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης, όπως παραδείγματα αειφορίας, βιωσιμότητας, πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης, κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτομία. Καθορίζοντας τις προτεραιότητες μάθησης και τα απαιτούμενα επίπεδα δεξιοτήτων, αυτό το προφίλ στοχεύει στην καλλιέργεια ικανών επαγγελματιών ικανών να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο.

Προφίλ εκπαιδευτή ESG

Αποτέλεσμα 3 - Εκπαίδευση ESG για Εκπροσώπους Επιμελητηρίων!

Συναρπαστική ενημέρωση από το Green Chambers Project!

Παρουσιάζοντας το Πακέτο Εργασίας αριθ. 3 – Εκπαίδευση ESG για Εκπροσώπους Επιμελητηρίων!

Ετοιμαστείτε για την καρδιά του έργου μας! Ενώ το WP2 έθεσε τη βάση, το WP3 βρίσκεται στο επίκεντρο, αντιμετωπίζοντας όλους τους συγκεκριμένους στόχους που περιγράφονται στην πρότασή μας. Έχει να κάνει με την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του επιμελητηρίου με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διαπρέψουν στην εκπαίδευση και αξιολόγηση ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση).

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις καθώς ξεκινάμε αυτό το μεταμορφωτικό ταξίδι προς ένα πιο πράσινο, πιο βιώσιμο μέλλον

Εκπαίδευση ESG για Εκπροσώπους Επιμελητηρίων

Αποτέλεσμα 2.3 Αναφορά δραστηριοτήτων

Ως το αποκορύφωμα του Πακέτου Εργασίας 2, η έκθεση δραστηριοτήτων προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Προφίλ εκπαιδευτή ESG και της διαδρομής μάθησης. Μέσω λεπτομερούς τεκμηρίωσης της προόδου του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ορόσημων που έχουν επιτεύχθεί και των προκλήσεων που ξεπεράστηκαν, η έκθεση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την πρόοδο του έργου. Με τον στοχασμό σε προηγούμενες δραστηριότητες και αποτελέσματα, η Έκθεση Δραστηριοτήτων χρησιμεύει ως βάση για μελλοντικές προσπάθειες, καθοδηγώντας το έργο προς τους πρωταρχικούς στόχους του για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και την αντιμετώπιση του κενού γνώσης στον τομέα της ESG.

Αναφορά Δραστηριοτήτων - Τελική Έκθεση

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.